سلام ، به بهترین بیمه خوش آمدید.

بیمه نامه شخص ثالث قراردادی است که براساس آن هرگونه خسارت مالی و جانی که در یک سانحه مربوط به اتومبیل برای شخص ثالث پیش بیاد، توسط بیمه جبران می شود. طبق قانون خرید بیمه ثالث برای همه خودرو ها اجباری است.

معرفی بیمه شخص ثالثبیمه شخص ثالث را باید به دو گروه پوشش مالی و جانی تقسیم کرد. به طور جزئی تر مواردی که این بیمه تحت پوشش خود قرار می دهد عبارت است از:
در پوشش جانی: غرامت فوت، نقص عضو و هزینه افراد آسیب دیده
در پوشش مالی: خسارت های مالی که به خودرو و افراد آسیب دیده وارد شده است ( به جز راننده مقصر)

خطرات مورد تعهدخساراتی که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرد، به شرح زیر است:

 • خطراتی مانند پوشش، چنگ، بلوا، آشوب و…
 • خساراتی که به دلیل یدک کشی و بکسل کشی ایجاد شده است.
 • درصورتی که راننده هنگام حادثه مست یا تحت تاثیر مواد مخدر باشد.
 • خسارتی ناشی از سیل، آتشفشان، سیل و…
 • شکست آینه و آسیب دیدگی لاستیک
 • خساراتی که هنگام تعقیب و گریز از دست نیروی انتظامی ایجاد شده است.
 • خساراتی که در مسابقه اتومبیل رانی ایجاد شده است.

خساراتی که تحت پوشش این بیمه قرار نمی گیرد به شرح زیر است:

 • تصادف، انفجار، اتش سوزی،سقوط و واژگونی
 • خسارت های مالی که به اشخاص ثالث وارد می شود.
 • پرداخت غرامت های مربوط به فوت، نقص عضو و آسیب دیدگی
 • پرداخت خسارت های مربوط به آسیب دیدگی افراد
 • پرداخت خساراتی که از حمل محمولات به افراد ثالث وارد می شود.

مشخصات بیمه شخص ثالثدرباره بیمه شخص ثالث باید به نکات زیر دقت کنید:
سقف تعهدات پایه بیمه شخص ثالث در سال 99، 11 میلیون تومان است.
این بیمه در گروه اجباری ها قرار می گیرد و درصورت عدم وجود آن پلیس نیروی انتظامی ماشین شما را توقیف یا جریمه خواهد کرد.
خرید و فروش ماشینی که بیمه شخص ثالث ندارد انجام نمی شود.
در صورتی که در پرداخت حق بیمه خود دیرکرد داشته باشید، این حق افزایش پیدا می کند. طبق قانون به ازای هر یک روز دیرکرد نیم هزارم مبلغ خسارت به عنوان جریمه باید توسط بیمه گذار پرداخت شود.
طبق قانون سال 99 کسانی که ابتدای سال شمسی خودروی خود را دریافت کرده اند نیازی الحاقیه ندارند. همچنین براساس همین قانون جدید امکان انتقال بیمه شخص ثالث از یک خودرو به خودروی دیگر نیز فراهم شده است.


حق بیمه شخص ثالث را هر سال بیمه مرکزی مشخص و به شرکت ها اعلام می کند. جدول نرخ حق بیمه در سال 98 به شرح زیر است:

ون با ظرفیت 10 نفر
42/187/000

اتوبوس با ظرفیت 44 نفر
106/074/000

اتوبوس با ظرفیت 40 نفر 000/951/99
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر 79/444/000
بارکش بیش از یک تن بار 20/861/000
بارکش بیش از 3 تن بار 26/406/000
بارکش بیش از 5 تا 10 تن بار 33/831/000
بارکش بیش از 20 تن بار 39/367/000
بارکش تا یک تن بار 17/325/000
سواری شخصی کمتر از 4 سیلندر 14/142/000
سواری شخصی سیلندر پیکان، پرایند و سپند 16/747/000
سوار شخصی دیگر سیلندرها 19/687/000
مینی بوس دارای ظرفیت 16 نفر 51/864/000
مینی بوس دارای ظرفیت 12 نفر 53/874/000
سواری شخصی بیشتر از سیلندر 22/032/000
وسایل نقلیه کشاورزی
7/259/000

ماشین حمل زباله 16/854/000
وسایل نقلیه راهسازی و ساختمان سازی
10/371/000

خودروی عمومی دارای ظرفیت 7 نفر 40/550/000
خودروی عمومی دارای ظرفیت 9 نفر
41/722/000

**سال 99 نرخ بیمه شخص ثالث روند افزایشی داشته و 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
**برای اینکه بیمه شخص ثالث محاسبه شود باید به فاکتورهای زیر توجه کرد:
حق بیمه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی
تخفیف بیمه
کاربری خودرو
مدت اعتبار و میزان پوشش بیمه نامه
عمر خودرو

درصورتی که یک سال بدون اعلام هیچ خسارتی از بیمه شخص ثالث استفاده کنید، هنگام تمدید می توانید تخفیف عدم خسارت استفاده کنید در غیر این صورت جریمه سابقه خسارت شامل حالتان خواهد شد.
تخفیف عدم خسارت به شرح زیر است:
سال اول 5درصد
سال دوم 10درصد
سال سوم 15درصد
سال چهارم 20درصد
سال پنجم 25درصد
سال ششم 30درصد
سال هفتم 35درصد
سال هشتم 40درصد
سال نهم 45درصد
سال دهم 50درصد
سال یازدهم 55درصد
سال دوازدهم 60درصد
سال سیزدهم 65درصد
سال چهاردهم 70درصد

جرائم پرداخت خسارت نیز به صورت زیر است:

یک بار خسارت:
20درصد 30درصد
دو بار خسارت
30درصد 70درصد
سه بار خسارت و بیشتر
40درصد 100درصد

اگر یک اتومبیل بیمه شخص ثالث نداشته باشد و یا هنگام سانحه از صحنه فرار کرده باشد، بیمه گر موظف به پرداخت خسارت به فرد آسیب دیده نیست اما صندوقی به نام تامین خسارت های بدنی وجود دارد که تنها خسارات بدنی را جبران می کند.
این مساله در ماده 21 قانون بیمه اجباری مشخص شده است. طبق این ماده: به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه (و…) و به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ( ۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.
اگر بیمه گر اعتقاد داشت برخی از خسارات خارج از تعهد بیمه گر است، مطابق با تبصره ماده 21 تشخیص این امر بر عهده شورای عالی است.

امتیازدهی
5/5
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید