سلام ، به بهترین بیمه خوش آمدید.

بیمه بازنشستگی سامان

بیمه بازنشستگی تکمیلی راهکاری است که به شما کمک می کند در کم درآمدترین بازه سنی خود تحت پوشش بیمه قرار بگیرید و بدون نگرانی از بی پولی و هزینه های درمان و… دوران بازنشستگی خود را سپری نمایید. بیمه بازنشستگی تکمیلی بیمه سامان یک پس انداز مناسب برای دوران استراحت و بازنشستگی شما خواهد بود. البته این بیمه با بیمه عمر سامان
متفاوت است

معرفی بیمه بازنشستگی تکمیل سامان

بیمه بازنشستگی تکمیلی سامان به عنوان یکی از کارهایی که کارفرما برای کارکنانش انجام می دهند، ویژگی های زیر را در خود گنجانده است:

  • این بیمه متناسب با شرایط کار هر یک از کارکنان برنامه ریزی می شود.
  • در صورت فوت فرد تحت پوشش بیمه، به وراث او 18 برابر حق بیمه دریافتی بر اساس آخرین حقوق دریافتی به تعلق می گیرد.
  • حق بیمه که بیمه گذار باید بپردازد، متناسب با آخرین افزایش حقوق تنظیم می شود.
  • در صورت فوت عادی فرد مورد بیمه تا 18 برابر مبلغ بیمه و در صورت فوت با حادثه تا 72 برابر مبلیغ بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.
  • بیمه گذار می تواند با نرخ بهره مناسب از اندوخته سنوات وام دریافت کند.
  • یکی از مهمترین مزایای بیمه تکمیلی این است که معافیت مالیاتی شامل حال این بیمه می شود.
  • بخشی از حق بیمه ای که بیمه گذار پرداخت می کند در صندوق اندوخته پس انداز خواهد شد.

برای دریافت بیمه درمان تکمیلی سامان هم می توانید اقدام نمایید

معرفی بیمه بازنشستگی تکمیل سامان

مشخصات بیمه بازنشستگی تکمیلی

پوشش ها و تعهدات :

پوشش ها و تعهدات بیمه بازنشستگی تکمیلی به شرح زیر است:

پرداخت اندوخته سنوات

در صورتی که قصد بازخرید کردن داشته باشید، اندوخته سنوات به شما پرداخت خواهد شد. در صورت استفاده نکردن از اعتبارتان، به سال های بعدی اضافه خواهد شد. مثلا اگر کارفرما طی 3 سال اول از اعتبار خود استفاده نکرده باشد در میزان 60 درصد مجموع کارمندان اعتبار به دست خواهد آورد و سال پنجم سنوات به صورت کامل قابل دریافت است.

پوشش معادل 18 برابر آخرین حق بیمه

در صورت فوت یکی از کارکنان این بیمه مبلغی را در اختیار خانواده او قرار می دهد. در صورت فوت فرد تحت پوشش، 18 برابر حق بیمه پرداخت شده (طبق آخرین حقوق ماهیانه) به وراث او تعلق می گیرد و منافع دیگر این بیمه نیز به صورت سنوات به وراث پرداخت خواهد شد.

گزارش بر اساس عملکرد سالیانه

جدا از گزارشاتی که در فاصله های زمانی نزدیک هم ارائه می شود، در پایان هر سال شرکت بیمه یک گزارش از وضعیت سالیانه اندوخته به ازای هر یک از کارکنان ارائه می دهد که در آن میزان رشد و اطلاعات دیگر مربوط به این بیمه مشخص است.

پرداخت اندوخته اضافی

سود سالیانه سنوات ده ساله با نرخ 14 درصد محاسبه می شود. این سود تضمینی پس از گذشت 10 سال به صورت سالیانه اعلام می شود.

مشخصات بیمه بازنشستگی تکمیلی سامان
مدتسنحق مشارکت در سالجمع حق مشارکت پرداختیسرمایه فوتاندوخته سنوات در پایان هر سالاندوخته مازاد در پایان هر سال
1351.840.0001.840.00033.120.0001.840.0000
2362.024.0003.864.00036.432.0004.048.0000
3372.226.4006.090.40040.075.2006.679.20054.355
4382.449.0408.539.44044.082.7209.796.160303.982
5392.693.94411.233.38448.490.99213.469.720714.769
10444.338.62329.324.85978.095.22743.386.2307.609.116
205411.253.273
105.385.991202.558.909225.065.46091.008.498
255918.123.509180.958.583326.233.149453.087.725237.363.286
306429.188.093302.669.003525.385.643875.642.790568.120.654
مدتسنحق مشارکت در سالجمع حق مشارکت پرداختیسرمایه فوتاندوخته سنوات در پایان هر سالاندوخته مازاد در پایان سال  
1354.000.0004.000.00072.000.0004.000.0000
2364.000.0008.400.00079.200.0008.800.0000
3374.840.00013.240.00087.120.00014.520.000118.164
4385.324.00018.564.00095.832.00021.296.000660.832
5395.856.40024.420.4000105.415.20029.282.0001.533.849
10449.431.97163.749.698169.772.23394.317.91016.541.550
205424.463.636299.099.999
440.345.450489.272.720197.844.675
2559393.388.240393.388.240709.180.753984.973.275516.007.370
3064657.976.095657.976.0951.142.142.6941.903.571.1901.235.045.144

مزایای بیمه بازنشستگی تکمیلی

کنترل شرایط بیمه نامه: در این طرح کارفرما می تواند به عنوان بیمه گذار شرایط و مانع خود را در قرارداد بیمه کنترل کند و به عنوان کارفرما اهرم فشار خود را حفظ نماید.

تناسب حق بیمه و حقوق

حق بیمه هر یک از کارکنان به صورت سالیانه معادل با آخرین حقوق ماهیانه دریافتی، سنوات سالیانه، درصدی از حقوق ماهیانه در نظر گرفته می شود و حق بیمه با افزایش میزان حثوث تناسب دارد

دریافت وام با بهره مناسب

در این بیمه نامه، پس از اینکه یک سال گذشت، کارفرما می تواند با  توجه به مجموع اندوخته های بازخریدی کارکنان وام

مزایای مالیاتی

هزینه ای که برای طرح های بیمه ای در نظر گرفته می شود همیشه با مساعدت مالیاتی همراه است. سرمایه زندگی و اندوخته سرمایه‌گذاری معاف از هرگونه مالیات است.

صرفه جویی در هزینه

امکان اینکه بیمه عمر و حادثه گروهی را جایگزین این بمیه کنید وجود دارد و با انجام این کار در هزینه های شما صرفه جویی خواهد شد. به این نکته توجه داشته باشید که حداکثر سن کارکنانی که می توانند از بیمه تکمیلی استفاده می کنند، 60 سال تمام است

5/5
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به کمک نیاز دارید؟ با ما چت کنید